ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Πίεση Λειτουργίας: 10 – 16 atm
Προσφερόμενα Μήκη: ρολά 100 m με σειριακή αρίθμηση ανά μέτρο
Χρώμα: μπλε (Υπόγεια Δίκτυα) και μαύρο (Εξωτερική Χρήση)

Σωλήνες Ύδρευσης από HD PE (ΣΚΛΗΡΟ)
Πολυαιθυλένιο 3ης Γενιάς κατά ΕΝ 12201/2 (σ. 8 MRS 10, PE 100)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μεταφορά πόσιμου νερού-υπό πίεση