ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Πίεση λειτουργίας: 6 – 10 – 16 atm
Προσφερόμενα μήκη: ρολά 100 με σειριακή αρίθμηση ανά μέτρο
Φ50 – Φ250: Ευθύγραμμα μήκη έως 13.5 m
Χρώμα: μαύρο με πράσινη ρίγα
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
  • μεταφορά νερού – άρδευση
  • υποθαλάσσιοι αγωγοί
  • αποχέτευση
  • προστασία καλωδίων
  • οδοποιϊα