ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Συσκευασία: Ρολά με σειριακή αρίθμηση ανά μέτρο
Χρώμα: Μαύρο
Εξαιρετικά: χαμηλός συντελεστής τριβής
Υψηλή: αντοχή στην κρούση και διάβρωση
Άριστη: αντοχή σε υδροστατική πίεση σε υψηλές θερμοκρασίες
Κατάλληλο: για πόσιμο νερό, μη τοξικό

Οι σωλήνες DRIVA PERT που παράγονται, είναι ένα συμπολυμερές αιθυλενίου οκτανίου που επιτυγχάνει μια μοναδική μοριακή δομή με ελεγχόμενη πλευρική κατανομή μοριακής αλυσίδας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
  • Δίκτυα κεντρικής θέρμανσης
  • Μεταφορά ζεστού και κρύου νερού
  • Ενδοδαπέδια θέρμανση και ψύξη
  • Βιομηχανικές εφαρμογές