ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Προσφερόμενα Μήκη: ρολά 50m με σειριακή αρίθμηση ανά μέτρο
Χρώμα: μπλε και κόκκινο
Σπιράλ Προστασίας Σωλήνων από Πολυαιθυλένιο

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Οι κυματοειδείς σωλήνες χρησιμοποιούνται για την προστασία σωλήνων δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (για κρύο και ζεστό νερό) από κτυπήματα και διευκολύνουν τη μελλοντική αντικατάσταση ή επιδιόρθωση του σωλήνα.