ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Πίεση Λειτουργίας: από 12,5 έως 20atm στους 20 oC
Προσφερόμενα Μήκη: ρολά 100m και 50m με σειριακή αρίθμηση ανά μέτρο
Χρώμα: μπλε, μαύρο, με μπλε ρήγα
Η σύνδεση των σωλήνων γίνεται με τη χρήση ορειχάλκινων εξαρτημάτων

Σωλήνες Ύδρευσης από HDPE (σκληρό) Πολυαιθυλένιο 2ης Γενιάς
κατά ΕΝ 12201-2 MRS 80

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σωλήνες οικιακής ύδρευσης για πόσιμο νερό

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Οι σωλήνες Hydrodriv παράγονται από σκληρό πολυαιθυλένιο 2ης γενιάς, μεσομοριακής πυκνότητας mrs 80, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα εν 12201-2
Οι πρώτες ύλες κατασκευής των σωλήνων ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ευρωπαϊκής ένωσης ώστε να μπορούν να καλύπτουν με ασφάλεια τη χρήση με τα τρόφιμα και του πόσιμου νερού