ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Συσκευασία: Ρολά με σειριακή αρίθμηση ανά μέτρο
Χρώμα: Μαύρο
Άριστες: Θερμικές Αντοχές
Υψηλή Αντοχή: στις Χημικές Ουσίες στην Διάβρωση και Οξείδωση
Εξαιρετική Αντοχή: στην Κρούση και Υδραυλική Πίεση
Ανθεκτικότητα: στην Θερμοκρασία
DRIVA-PEX
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
  • Μεταφορά πόσιμου νερού Ζεστού-Κρύου
  • Κατάληλο για Ηλιακούς Θερμοσίφωνες και Κεντρικά Δίκτυα Θέρμανσης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Οι σωλήνες DRIVA-PEX παράγονται από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο. Με τη βοήθεια σιλανίων και συνθηκών υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας επιτυγχάνονται χημικοί δεσμοί μεταξύ των μοριακών αλυσίδων του πολυαιθυλενίου δημιουργώντας τη δικτύωση. Έχουν σχεδιαστεί για χρόνο ζωής πάνω από 50 χρόνια, σε θερμοκρασίες μέχρι 95 βαθμούς Celsius και πιέσεις λειτουργίας 6 έως 10atm Οι σωλήνες DRIVA-PEX είναι πιστοποιημένοι όσον αφορά τις μηχανικές του αντοχές από το SKZ Γερμανίας.