ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Πίεση Λειτουργίας: 8 – 9 – 10 bar
Προσφερόμενα Μήκη: ρολά 100 με σειριακή αρίθμηση ανά μέτρο
Φ50 – Φ125: (κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και σε άλλα μήκη)
Χρώμα: μαύρο

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου MDPE 2ης Γενιάς κατά DIN 8074 – 8075
Xρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις άρδευσης με αυτόματους αρδευτές (καρούλια).