ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Προσφερόμενα Μήκη: drip
Προσφερόμενα Μήκη: ρολά 250 m με σειριακή αρίθμηση ανά μέτρο
Χρώμα: μαύρο
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σωλήνες Άρδευσης από Χαμηλής Πυκνότητας (μαλακό) Πολυαιθυλένιο για Κάθε Είδους Πότισμα