ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Πίεση Λειτουργίας: 6 – 10 – 12,5  – 16 atm
Προσφερόμενα Μήκη: ρολά 100 με σειριακή αρίθμηση ανά μέτρο
Φ50 – Φ250: ευθύγραμμα μήκη έως 13.5 m
Χρώμα: μαύρο με πράσινη ρίγα

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου HDPE 2ης Γενιάς κατά ΕΝ 12201/2 (σ. 6,3 MRS 8, PE 80)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
  • μεταφορά νερού – άρδευση
  • υποθαλάσσιοι αγωγοί
  • αποχέτευση
  • προστασία καλωδίων
  • οδοποιϊα