ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Προσφερόμενα Μήκη: 3m με μούφα και φρεζαρισμένο ευθύ άκρο
Χρώμα: γκρι ανοικτό και λευκό
Η σύνδεση των σωλήνων γίνεται με συγκόληση από ειδική κόλα για p.v.c.

ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
  • Τάπες από Φ32 έως Φ200
  • Καπέλα από Φ 50 έως Φ125
  • Στηρίγματα από Φ50 έως Φ125
  • Συστολές π.τ. & ν.τ, Διαστολές
  • Παροχές Λεκάνης
  • Μηχανοσίφωνες
  • Σιφώνια Μπαλκονιών
  • Σιφώνια Νιπτήρων
  • Σωληνωτά Σιφώνια
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Σωλήνες και Εξαρτήματα Επιφανειακών Δικτύων Οικιακής και Βιομηχανικής Αποχέτευσης.
Oι σωλήνες και τα εξαρτήματα UNIDRIV διακρίνονται για την εξαιρετική τους υψηλή αντοχή στην ακτινοβολία, στην κρούση, στην υδραυλική πίεση και στη χημική διάβρωση.