ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Προσφερόμενα Μήκη: 6m με μούφα και φρεζαρισμένο ευθύ άκρο
Χρώμα: πορτοκαλί RAL 8023 Η σύνδεση των σωλήνων γίνεται με ελαστικούς δακτυλίους στεγανότητας
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σωλήνες και Εξαρτήματα Υπονόμων από ΣΚΛΗΡΟ PVC, σύμφωνα με τα ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 1401-1 & (476), για αγωγούς υπογείων δικτύων αποχέτευσης.