ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος: 3atm και 6atm
Προσφερόμενα Μήκη: 3m με μούφα και φρεζαρισμένο ευθύ άκρο
Χρώμα: γκρι ανοικτό και λευκό
Η σύνδεση των σωλήνων γίνεται με συγκόλληση από ειδική κόλα για p.v.c.
ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Τάπες από Φ32 έως Φ200, Καπέλα από Φ 50 έως Φ125, Στηρίγματα από Φ50 έως Φ125, Συστολές π.τ. & ν.τ, Διαστολές, Παροχές Λεκάνης, Μηχανοσίφωνες, Σιφώνια Μπαλκονιών, Σιφώνια Νιπτήρων, Σωληνωτά Σιφώνια
KAΠΕΛΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΕ ΓΚΡΙ ΚΑΙ ΛΕΥΚΟ
Φ125-100-75-63-50-40