ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Εξωτερική επένδυση από PVC
Διπλή ενίσχυση από πολυεστερικό δίχτυ
Πυρήνας από PVC
MAX 60°
Πίεση Λειτουργίας 30 BAR στους 20°C