ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Εξωτερική επένδυση από PVC
Ενίσχυση από πολυεστερικό δίχτυ
Πυρήνας από PVC
MAX 60°
Πίεση Λειτουργίας 14 BAR στους 20°C